GFN

Gamlakarleby fågel- och naturvänner

Välkommen till vår hemsida. Gamlakarleby fågel- och naturvänner rf är en anrik naturförening med verksamhet i både Karleby och Kronoby.

Nyheter

GFN

Om oss

Gamlakarleby fågel- och naturvänner vill öka kunskapen om fågellivet och naturen inom föreningens verksamhetsområde. Det gör vi genom att ordna gemensamma möten och exkursioner.

Vi fotograferar och dokumenterar gärna naturen. Vi vill också stöda daghem, skolor och sammanslutningar i att ge barn, ungdomar och vuxna bättre möjlighet att gå ut och iaktta naturen och öka intresset för den.

Deltagande i olika forsknings- och taxeringsprojekt i linje med föreningens syften hör också till vår verksamhet.

I Facebook har vi gruppen ”Gamlakarleby fågel- och naturvänner”. Via kontaktformuläret här nere på sidan kan du be om att bli ansuten till vår WhatsApp-grupp. I dessa grupper för vi en aktiv diskussion om vad som är på gång ute i naturen.

Verksamhet

Vårt mål är att göra naturintresset till en social händelse. Vi har en årsklocka enligt vilken vi ordnar exkursioner och verksamhet. På den här sidan har vi information om verksamhet som är på kommande, men också sådant som varit.

Fågelskådardag lördagen den 20 april 2024

Fågelskådardagen är ett samarbete mellan Ostrobothnia Australis, Oravaisnejdens natur, Jakobstadsnejdens natur och BirdLife Mellersta Österbotten. Under lördagen den 20 april mellan kl. 8-12 är bra fågelskådarplatser från Vasa i söder till Kalajoki i norr bemannade. I...

Upplev Limingovikens fågelliv söndagen den 28 april 2024

Gamlakarleby fågel- och naturvänner ordnar ett besök till Limgoviken söndagen den 28 april 2024 Start: kl. 8.00 från Donnerska skolan, Hälsovägen 1, KarlebyTillbaka: c kl. 19 Pris: 20 € medlemmar (Medlemmar som är under 20 år åker gratis) 75 € för de som inte är...

Utfärd till Skrapellekto den 1 maj 2024

Den traditionella 1 majutfärden görs i år igen under ledning av Peter Sandbacka. Gemensam samling på Andelsbankens gård i Nedervetil kl. 08.00. Adressen är Murickvägen 5. Skrapellektoutfärden 2023

Intressanta observationer rapporterade i Tiira

(BirdLife ger snart tillgång till svensk lista.)

 

GFN

Nyheter

GFN

Krönika

Föreningens verksamhet började 1955 och vi är en nästan 70-årig förening. Här kan du klicka dig till en krönika över vår verksamhet. Verksamheten har till en del kretsat kring Gamlakarleby svenska samlyceum och dess efterföljande högstadium och gymnasium i både Karleby och Kronoby.