GFN

Gamlakarleby fågel- och naturvänner

Välkommen till vår hemsida. Gamlakarleby fågel- och naturvänner rf är en anrik naturförening med verksamhet i både Karleby och Kronoby.

Nyheter

GFN

Om oss

Gamlakarleby fågel- och naturvänner vill öka kunskapen om fågellivet och naturen inom föreningens verksamhetsområde. Det gör vi genom att ordna gemensamma möten och exkursioner.

Vi fotograferar och dokumenterar gärna naturen. Vi vill också stöda daghem, skolor och sammanslutningar i att ge barn, ungdomar och vuxna bättre möjlighet att gå ut och iaktta naturen och öka intresset för den.

Deltagande i olika forsknings- och taxeringsprojekt i linje med föreningens syften hör också till vår verksamhet.

I Facebook har vi gruppen ”Gamlakarleby fågel- och naturvänner”. Via kontaktformuläret här nere på sidan kan du be om att bli ansuten till vår WhatsApp-grupp. I dessa grupper för vi en aktiv diskussion om vad som är på gång ute i naturen.

Verksamhet

Vårt mål är att göra naturintresset till en social händelse. Vi har en årsklocka enligt vilken vi ordnar exkursioner och verksamhet. På den här sidan har vi information om verksamhet som är på kommande, men också sådant som varit.

Fågelskådningsdag på gården 4-5 maj 2024

Delta i fågelskådningsdag på gården med BirdLife. Under evenemanget Fågelskådningsdagen ute på gården räknas antalet arter som observeras på hemmets eller fritidsstugans gårdsplan under en vårdag. Syftet med evenemanget är att njuta av närnaturen och ha en trevlig...

En kväll på museum den 25 mars 2024

Vi har årsmöte på Kieppi, Karleby naturhistoriska museum, måndagen den 25 mars kl. 18.00. Före årsmötet får vi en guidning och kan bekanta oss med naturaliesamlingarna och höra om Kieppis historia och särskilt om Veikko Salkios verksamhet. Efter guidning och...

Gårdsplanskryss 27-28.1.2024

BirdLifes gårdsplanskryss är Finlands största naturevenemang. Under Gårdsplanskrysset gör man fågelobservationer under en timmes tid på den egna gården eller på en annan lämplig plats det sista veckoslutet i januari, följande gång 27–28.1.2024. Vem som helst kan delta...

Intressanta observationer rapporterade i Tiira

(BirdLife ger snart tillgång till svensk lista.)

 

GFN

Nyheter

GFN

Krönika

Föreningens verksamhet började 1955 och vi är en nästan 70-årig förening. Här kan du klicka dig till en krönika över vår verksamhet. Verksamheten har till en del kretsat kring Gamlakarleby svenska samlyceum och dess efterföljande högstadium och gymnasium i både Karleby och Kronoby.