GFN

Kontakta oss
GFN

Föreningens styrelse 2023

Kaj Holmbäck, ordförande
Peter Sandbacka
Johnny Björk
Ingrid Brandt-Hakala
Sofia Björk
Jesper Sundström (ny)

 

Suppleanter:
Christian Lindqvist
Johnny Vidjeskog

E-post till föreningen: info@gfn.fi
Telefon: 044-780 9671