Årsmötet 2023

l

skriven av Kaj Holmbäck

mar 27, 2023

Föreningen hade årsmöte måndagen den 27.3 i Köukar skidstuga.

Vi hade en hel del att gå igenom och förde många bra diskussioner om föreningens angelägenheter.

Styrelsen 2023:
Kaj Holmbäck, ordförande
Peter Sandbacka
Johnny Björk
Ingrid Brandt-Hakala
Sofia Björk
Jesper Sundström (ny)

Suppleanter:
Christian Lindqvist
Johnny Vidjeskog


Verksamhetsgranskare;

André Forsström
Björn Finell

På mötet godkändes de nya stadgarna (andra behandling) som nu skickas till PRH för registrering.

Relaterade inlägg

Tornens kamp 4 maj 2024
Tornens kamp 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.Resultatet blev något anspråkslösa 69...

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...

Resan till Limingo 28 april 2024
Resan till Limingo 28 april 2024

Vårens föreningsresa gick till Limingoviken. Våren var sen i Limingo och viken ännu frusen. Arter vi ändå såg var bl a rödspovar, gluttsnäppa, rödbena, de vanligaste gässen osv. Vråkarna var bra på gång och på eftermiddagen räknade vi till över 50 vråkar. Totalt hade...