Fågelskådardagen 27 april 2024

l

skriven av Kaj Holmbäck

apr 27, 2024

Fågelskådardagen våren 2024 drabbades av dåligt väder. Efter en mycket fin vår blev det bakslag med vinterförhållanden. Det ursprungliga datumet 20 april var det riktiga vinterförhållanden och därför flyttades tillfället till lördagen den 27 april.

27 april var nog bättre, men ändå var det smått utmanande förhållanden. Det fina under dagen var att fjällvråkarna var på gång och vid Bredvikens åkrar kunde man observera 25 flyttande fjällvråkar. På samma ställe såg man dessutom bl a rödspov och småspov. I Bråtö hade man bl a lappsparvar och sammanlagt 47 olika arter. I Överby var ljungpiparna väl på gång.

På grund av väderförhållanden så blev besökarantalet kring 10 personer vid var och en av de olika punkterna. Vi var glada över alla som kom och besökte platserna och vi fick dessutom nya medlemmar på kuppen.

Inläggets bild är från Bredvikens åkrar där Erik Vidjeskog och Benjamin Björk var guider.

Tack till alla som kom och deltog i fågelskådardagen!

Relaterade inlägg

Tornens kamp 4 maj 2024
Tornens kamp 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.Resultatet blev något anspråkslösa 69...

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...

Resan till Limingo 28 april 2024
Resan till Limingo 28 april 2024

Vårens föreningsresa gick till Limingoviken. Våren var sen i Limingo och viken ännu frusen. Arter vi ändå såg var bl a rödspovar, gluttsnäppa, rödbena, de vanligaste gässen osv. Vråkarna var bra på gång och på eftermiddagen räknade vi till över 50 vråkar. Totalt hade...