Gårdsplanskryss 27-28.1.2024

l

skriven av Kaj Holmbäck

jan 22, 2024

BirdLifes gårdsplanskryss är Finlands största naturevenemang. Under Gårdsplanskrysset gör man fågelobservationer under en timmes tid på den egna gården eller på en annan lämplig plats det sista veckoslutet i januari, följande gång 27–28.1.2024. Vem som helst kan delta i Gårdsplanskrysset. Evenemanget är ingen tävling, och antalet observerade fåglar spelar ingen roll.

Det huvudsakliga ändamålet med Gårdsplanskrysset är att uppmuntra folk att observera vinterfåglar som besöker gårdarna och fågelmatningarna samt att öka intresset för naturen i näromgivningen. Samtidigt insamlas värdefull information av vinterfågelfaunan i landet.

Gårdsplanskrysset har arrangerats i Finland det sista veckoslutet i januari årligen sedan 2006. Förra vintras deltog cirka 24 000 människor på över 16 300 gårdsplan.

Republikens presidents maka doktor Jenni Haukio fungerar som evenemangets skyddare.

Här hittas mera info om gårdsplanskrysset.

(Bilden från birdlife.fi)

Relaterade inlägg

Tornens kamp 4 maj 2024
Tornens kamp 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.Resultatet blev något anspråkslösa 69...

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...

Resan till Limingo 28 april 2024
Resan till Limingo 28 april 2024

Vårens föreningsresa gick till Limingoviken. Våren var sen i Limingo och viken ännu frusen. Arter vi ändå såg var bl a rödspovar, gluttsnäppa, rödbena, de vanligaste gässen osv. Vråkarna var bra på gång och på eftermiddagen räknade vi till över 50 vråkar. Totalt hade...