Årsmötet på Kieppi den 25 mars 2024

l

skriven av Kaj Holmbäck

mar 25, 2024

Årsmötet på Kieppi var välbesökt med 20 deltagare och smörgåstårtorna hade bra åtgång. Anna-Lisa Lindgren var vår guide och berättade om Karleby naturhistoriska museums grundare Veikko Salkio, samlingen och historien bakom vissa utställningsobjekt. Veikko Salkio, vars ursprungliga namn var Veikko Svensson, hade ett händelserikt liv och han var in i fingerspetsarna naturintresserad. Han preparerade sin första fågel, en morkulla, redan vid 15 års ålder. Bland många svängar i Veikkos liv fanns att han var gränsbevakare i Petsamo, med uppgift att bevaka fågellivet där. Veikko blev dock tillfångatagen av ryssarna 1939 och tillbringade en tid i fångläger i Sibirien.

Veikko fick så småningom möjlighet att förverkliga en naturaliesamling, och det blev i Karleby. På 80-talet byggde han upp sin samling. Flera av dåtidens skolungdomar i fältbiologiska klubben på Karleby svenska högstadium tillbringade sin fritid där medan han jobbade på sin naturaliesamling i saltmagasinet vid Rooska gården. Veikko var på sitt lågmälda sätt, och med sin gentlemannamässiga stil, en fängslande person som stärkte naturintresset hos de ungdomar som tillbringade sin tid där med honom.

På årsmötet återvaldes styrelsen och sammansättningen för 2024 är: : Kaj Holmbäck (ordförande), Peter Sandbacka, Ingrid Brandt-Hakala, Johnny Björk, Jesper Sundström och suppleanterna Christian Lindqvist och Johnny Vidjeskog. Verksamhetsgranskare är André Forsström och Björn Finell och deras suppleant Östen Dahlskog.

Medlemsbrevet med information om medlemsavgift postades genast efter årsmötet.

Relaterade inlägg

Fågelskådardag lördagen den 20 april 2024
Fågelskådardag lördagen den 20 april 2024

Fågelskådardagen är ett samarbete mellan Ostrobothnia Australis, Oravaisnejdens natur, Jakobstadsnejdens natur och BirdLife Mellersta Österbotten. Under lördagen den 20 april mellan kl. 8-12 är bra fågelskådarplatser från Vasa i söder till Kalajoki i norr bemannade. I...

Upplev Limingovikens fågelliv söndagen den 28 april 2024
Upplev Limingovikens fågelliv söndagen den 28 april 2024

Gamlakarleby fågel- och naturvänner ordnar ett besök till Limgoviken söndagen den 28 april 2024 Start: kl. 8.00 från Donnerska skolan, Hälsovägen 1, KarlebyTillbaka: c kl. 19 Pris: 20 € medlemmar (Medlemmar som är under 20 år åker gratis) 75 € för de som inte är...

Utfärd till Skrapellekto den 1 maj 2024
Utfärd till Skrapellekto den 1 maj 2024

Den traditionella 1 majutfärden görs i år igen under ledning av Peter Sandbacka. Gemensam samling på Andelsbankens gård i Nedervetil kl. 08.00. Adressen är Murickvägen 5. Skrapellektoutfärden 2023