Årsmötet på Kieppi den 25 mars 2024

l

skriven av Kaj Holmbäck

mar 25, 2024

Årsmötet på Kieppi var välbesökt med 20 deltagare och smörgåstårtorna hade bra åtgång. Anna-Lisa Lindgren var vår guide och berättade om Karleby naturhistoriska museums grundare Veikko Salkio, samlingen och historien bakom vissa utställningsobjekt. Veikko Salkio, vars ursprungliga namn var Veikko Svensson, hade ett händelserikt liv och han var in i fingerspetsarna naturintresserad. Han preparerade sin första fågel, en morkulla, redan vid 15 års ålder. Bland många svängar i Veikkos liv fanns att han var gränsbevakare i Petsamo, med uppgift att bevaka fågellivet där. Veikko blev dock tillfångatagen av ryssarna 1939 och tillbringade en tid i fångläger i Sibirien.

Veikko fick så småningom möjlighet att förverkliga en naturaliesamling, och det blev i Karleby. På 80-talet byggde han upp sin samling. Flera av dåtidens skolungdomar i fältbiologiska klubben på Karleby svenska högstadium tillbringade sin fritid där medan han jobbade på sin naturaliesamling i saltmagasinet vid Rooska gården. Veikko var på sitt lågmälda sätt, och med sin gentlemannamässiga stil, en fängslande person som stärkte naturintresset hos de ungdomar som tillbringade sin tid där med honom.

På årsmötet återvaldes styrelsen och sammansättningen för 2024 är: : Kaj Holmbäck (ordförande), Peter Sandbacka, Ingrid Brandt-Hakala, Johnny Björk, Jesper Sundström och suppleanterna Christian Lindqvist och Johnny Vidjeskog. Verksamhetsgranskare är André Forsström och Björn Finell och deras suppleant Östen Dahlskog.

Medlemsbrevet med information om medlemsavgift postades genast efter årsmötet.

Relaterade inlägg

GFN Fotoutställning 2024
GFN Fotoutställning 2024

GFN ordnar en fotoutställning på stadshuset i Karleby under hösten. Vernissage ordnas i september. Övergripande temat för utställningen är ”Naturen genom en lins”. Vi bjuder in våra medlemmar till att ställa ut sina foton på utställningen. Vi har ett begränsat antal...

Tornens kamp 4 maj 2024
Tornens kamp 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.Resultatet blev något anspråkslösa 69...

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...