GFN-bidrag våren 2024

l

skriven av Kaj Holmbäck

mar 12, 2024

Gamlakarleby fågel- och naturvänner lediganslår bidrag för material och tjänster till att främja naturintresse i Karleby och Kronoby. Målgrupper är skolor, föreningar och sammanslutningar med svenskspråkig verksamhet.

Vi hoppas att vi lyckas hjälpa att få barn, ungdomar och vuxna ut i naturen och öka intresset för naturen och dess mångfald.

Vi stöder skolexkursioner och ger bidrag till en årskurs i lågstadiet  i respektive skola och då företrädesvis åk 4.
I högstadiet företrädesvis åk 7 och att en grupp kan åka från gymnasiet.
Föreningen ersätter busskostnad i närmiljön. Behövs en guide kan man kontakta föreningen.

Det är också möjligt att anhålla om utrustning som stöder skolelevers naturintresse ute i fält.

Sammanslutningar och privatpersoner kan anhålla om stöd för projekt som handlar om naturintresse och ökar intresset för naturen inom föreningens område.  

Ansökan skickas in senast den 29 mars 2024

Klicka här för att ansöka: https://link.webropol.com/s/gfn2024 

Eventuella frågor kan riktas till föreningens ordförande
telefon 044-780 9671 eller e-post: info@gfn.fi  

Relaterade inlägg

GFN Fotoutställning 2024
GFN Fotoutställning 2024

GFN ordnar en fotoutställning på stadshuset i Karleby under hösten. Vernissage ordnas i september. Övergripande temat för utställningen är ”Naturen genom en lins”. Vi bjuder in våra medlemmar till att ställa ut sina foton på utställningen. Vi har ett begränsat antal...

Tornens kamp 4 maj 2024
Tornens kamp 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.Resultatet blev något anspråkslösa 69...

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...