GFN-bidrag våren 2024

l

skriven av Kaj Holmbäck

mar 12, 2024

Gamlakarleby fågel- och naturvänner lediganslår bidrag för material och tjänster till att främja naturintresse i Karleby och Kronoby. Målgrupper är skolor, föreningar och sammanslutningar med svenskspråkig verksamhet.

Vi hoppas att vi lyckas hjälpa att få barn, ungdomar och vuxna ut i naturen och öka intresset för naturen och dess mångfald.

Vi stöder skolexkursioner och ger bidrag till en årskurs i lågstadiet  i respektive skola och då företrädesvis åk 4.
I högstadiet företrädesvis åk 7 och att en grupp kan åka från gymnasiet.
Föreningen ersätter busskostnad i närmiljön. Behövs en guide kan man kontakta föreningen.

Det är också möjligt att anhålla om utrustning som stöder skolelevers naturintresse ute i fält.

Sammanslutningar och privatpersoner kan anhålla om stöd för projekt som handlar om naturintresse och ökar intresset för naturen inom föreningens område.  

Ansökan skickas in senast den 29 mars 2024

Klicka här för att ansöka: https://link.webropol.com/s/gfn2024 

Eventuella frågor kan riktas till föreningens ordförande
telefon 044-780 9671 eller e-post: info@gfn.fi  

Relaterade inlägg

Fågelskådardag lördagen den 20 april 2024
Fågelskådardag lördagen den 20 april 2024

Fågelskådardagen är ett samarbete mellan Ostrobothnia Australis, Oravaisnejdens natur, Jakobstadsnejdens natur och BirdLife Mellersta Österbotten. Under lördagen den 20 april mellan kl. 8-12 är bra fågelskådarplatser från Vasa i söder till Kalajoki i norr bemannade. I...

Upplev Limingovikens fågelliv söndagen den 28 april 2024
Upplev Limingovikens fågelliv söndagen den 28 april 2024

Gamlakarleby fågel- och naturvänner ordnar ett besök till Limgoviken söndagen den 28 april 2024 Start: kl. 8.00 från Donnerska skolan, Hälsovägen 1, KarlebyTillbaka: c kl. 19 Pris: 20 € medlemmar (Medlemmar som är under 20 år åker gratis) 75 € för de som inte är...

Utfärd till Skrapellekto den 1 maj 2024
Utfärd till Skrapellekto den 1 maj 2024

Den traditionella 1 majutfärden görs i år igen under ledning av Peter Sandbacka. Gemensam samling på Andelsbankens gård i Nedervetil kl. 08.00. Adressen är Murickvägen 5. Skrapellektoutfärden 2023