Dags för ny hemsida

l

skriven av Kaj Holmbäck

jan 1, 2023

Vår hemsida i dess nuvarande form har kommit till vägens ända. Hemsidan har en mycket avancerad, men svårbemästrad teknik. Hemsidan är c 15 år gammal.

Webbhotellet där den finns avslutar sin verksamhet. Tekniken som används är föråldrad, svårflyttad och hemsidor med motsvarande teknik har varit svåra och dyra att flytta. Ofta lett till att man ändå måste göra en helt ny.

Så det är aktuellt att skapa en ny hemsida. Det här närmast som information, men gärna också så att det kan diskuteras om vad det innebär. DIskussion t ex i vår facebook-grupp.  Det går bra att skicka kommentarer till vår e-postadress: gamlakarlebyfn@gmail.com

Relaterade inlägg

Tornens kamp 4 maj 2024
Tornens kamp 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.Resultatet blev något anspråkslösa 69...

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...

Resan till Limingo 28 april 2024
Resan till Limingo 28 april 2024

Vårens föreningsresa gick till Limingoviken. Våren var sen i Limingo och viken ännu frusen. Arter vi ändå såg var bl a rödspovar, gluttsnäppa, rödbena, de vanligaste gässen osv. Vråkarna var bra på gång och på eftermiddagen räknade vi till över 50 vråkar. Totalt hade...