GFN Fotoutställning 2024

l

skriven av Kaj Holmbäck

jul 1, 2024

GFN ordnar en fotoutställning på stadshuset i Karleby under hösten. Vernissage ordnas i september. Övergripande temat för utställningen är ”Naturen genom en lins”.

Vi bjuder in våra medlemmar till att ställa ut sina foton på utställningen. Vi har ett begränsat antal foton vi kan hänga upp men önskar att så många som möjligt av våra medlemmar deltar och är med.

Info:

  • Foton ska vara naturfoton. Byggnader och människor kan finnas på bild men dessa får inte ha en dominerande roll i bilden. Tama djur eller odlade växter kan inte vara huvudmotiv.
  • Naturfoton ska vara fotograferade i Finland år 2020 eller senare.
  • Försäkra dig om att bildkvaliteten är tillräckligt hög för en 50 x 70 cm utskrift.
  • Bilderna får inte vara manipulerade eller montage. Enskilda element får inte läggas till eller tas bort från bilden. (fläckar kan tas bort). Måttlig bildbehandling är tillåten. Färgbild får ändras till monokrom eller färgtonas. HDR, stacking och panorma är tillåtna och kan göras antingen med kamera eller bildbehandlingsprogram.
  • Bilden har inte varit på utställning tidigare.
  • Sista inlämningsdag är fredagen den 16 augusti 2024 kl. 21.00.
  • Varje medlem kan lämna in högst 7 bilder i jpg-format. Bildens namn i filnamnet, t ex havsorn_tar_gammelgaddan.jpg
  • Vi följer samma etiska principer som biofoto: https://www.biofoto.fi/om-oss/naturfotografens-etiska-principer
  • Föreningen förbehåller sig rätten att efteråt publicera ett galleri på hemsidan med lågresolutionsversioner av de bilder som deltar i utställningen.

En jury bestående av Mikael Lassila, Ingrid Brandt-Hakala och Kaj Holmbäck väljer ut 20 utställningsbilder bland inlämnade förslag.

Föreningen sköter om, och bekostar utskrift och inramning. Fotografen får behålla tavlan efter utställningarna.

Meddela intresse om att delta i utställningen till info@gfn.fi . Du får den vägen vid behov mera info och en uppladdningslänk för foton du anmäler till utställningen.

Relaterade inlägg

Tornens kamp 4 maj 2024
Tornens kamp 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.Resultatet blev något anspråkslösa 69...

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...

Resan till Limingo 28 april 2024
Resan till Limingo 28 april 2024

Vårens föreningsresa gick till Limingoviken. Våren var sen i Limingo och viken ännu frusen. Arter vi ändå såg var bl a rödspovar, gluttsnäppa, rödbena, de vanligaste gässen osv. Vråkarna var bra på gång och på eftermiddagen räknade vi till över 50 vråkar. Totalt hade...