Tornens kamp 4 maj 2024

l

skriven av Kaj Holmbäck

maj 6, 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.
Resultatet blev något anspråkslösa 69 fågelarter. I Hällören hade vi framför oss en flock med c 2000 sädgäss med enstaka vitkindade gäss och bläsgäss. Efteråt kunde vi från foton dessutom identifiera en flygande spetsbergsgås i den stora flocken. Strax bredvid tornet hade vi också en mindre hackspett som markerade sitt revir med sitt trummande. Insektätarna har också kommit trots det kalla vädret. Ladusvalan visade sig. Vid tornet såg vi svartvit flugsanappare och på morgonen innan det började blåsa hade vi också lövsångare som sällskap.


Under dagen var vi sammanlagt 20 stycken som besökte tornet. Tack till alla som besökte oss under dagen!

Relaterade inlägg

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...

Resan till Limingo 28 april 2024
Resan till Limingo 28 april 2024

Vårens föreningsresa gick till Limingoviken. Våren var sen i Limingo och viken ännu frusen. Arter vi ändå såg var bl a rödspovar, gluttsnäppa, rödbena, de vanligaste gässen osv. Vråkarna var bra på gång och på eftermiddagen räknade vi till över 50 vråkar. Totalt hade...

Fågelskådardagen 27 april 2024
Fågelskådardagen 27 april 2024

Fågelskådardagen våren 2024 drabbades av dåligt väder. Efter en mycket fin vår blev det bakslag med vinterförhållanden. Det ursprungliga datumet 20 april var det riktiga vinterförhållanden och därför flyttades tillfället till lördagen den 27 april. 27 april var nog...