Tornens kamp den 7 maj 2022

l

skriven av Kaj Holmbäck

maj 10, 2022

Lördagen den 7 maj 2022 ordnades ”Tornens kamp” och GFN hade gjort Norrby fågeltorn till sin bas. Soluppgången 5-tiden var en fin upplevelse och de första arterna rasslade snabbt in på listan. Tyvärr blev det regnigt efter kl. 8. Men vi fann tröst i korvgrillning och i det att vi fick gott om besök och sällskap av föreningens medlemmar.

Artlistan nådde inte riktigt upp till förväntningarna men ändå fick vi kryssat 57 arter. De mest speciella arterna var svartsnäppa och sjöorre.

Förutom att bara kryssa så kunde vi följa med havsörnarnas jakt (fiske) och hur bruna kärrhöken var på gång med sina boförberedelser. Dessutom fick vi t o m se en rördrom utöver att vi hörde den ”blåsa” i vassen. Det här råkade också vara en dag då svalorna flyttade i mängder. Från tornet kunde vi se mest ladusvalor och enstaka hussvalor som kommit till våra breddgrader. 

Skäggdoppingarna var på gång med sitt spel och bröllopsgåvor presenterades och överräcktes mellan doppingparen med en högtidlig koreografi.

Det är minsann högsäsong med vårens fåglar just nu.

Tack till alla som kom på besök!

Relaterade inlägg

Tornens kamp 4 maj 2024
Tornens kamp 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.Resultatet blev något anspråkslösa 69...

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...

Resan till Limingo 28 april 2024
Resan till Limingo 28 april 2024

Vårens föreningsresa gick till Limingoviken. Våren var sen i Limingo och viken ännu frusen. Arter vi ändå såg var bl a rödspovar, gluttsnäppa, rödbena, de vanligaste gässen osv. Vråkarna var bra på gång och på eftermiddagen räknade vi till över 50 vråkar. Totalt hade...