Vadarexkursion vid Harjukari 5.9.2022

l

skriven av Kaj Holmbäck

sep 1, 2022

Vadarna är svåra att känna igen under hösten. För att råda bot på den utmaningen var Jan Nygård tillgänglig för att känna igen vadarna i ”höstdräkt”. Stränderna vid Harjukari fågeltorn var optimala för vadarna men troligen var det fina vädret och gjorde att de mera ovanliga vadarna flyttade i stället för att samla krafter vid stranden.

Vi hade en hel del brushanar, tofsvipor och större strandpipare. Dessutom fanns en kustpipare, grönbena, kärrsnäppor, småsnäppa och kustsnäppa. Vi fick goda råd av Jan och inväntar flera vadare senare i som t ex spovsnäppor, sandlöpare och med god tur skärsnäppor.

Hösten är också en intressant tid för fågelskådning även om det är lite mera utmaningar i att känna igen just vadarna.

Relaterade inlägg

Tornens kamp 4 maj 2024
Tornens kamp 4 maj 2024

Lördagen den 4 maj ordnade BirdLife tävlingen Tornens kamp. GFN deltog genom att bemanna Norrby fågeltorn. Tävlingen genomfördes i soligt väder men med en hård kall nordlig vind, som gjorde det svårt att höra några fågelläten.Resultatet blev något anspråkslösa 69...

Första maj i Skrapellekto 2024
Första maj i Skrapellekto 2024

Första maj hade vi den traditionella och välbesökta Skrapellektoutfärden. Peter Sandbacka guidade i det strålande vårvädret. Tibasten och bombmurklan är typarter i området. Tibasten var lite sen i sin blomning men av bombmurklorna hittades präktiga exemplar. Dagen var...

Resan till Limingo 28 april 2024
Resan till Limingo 28 april 2024

Vårens föreningsresa gick till Limingoviken. Våren var sen i Limingo och viken ännu frusen. Arter vi ändå såg var bl a rödspovar, gluttsnäppa, rödbena, de vanligaste gässen osv. Vråkarna var bra på gång och på eftermiddagen räknade vi till över 50 vråkar. Totalt hade...